"เราครอบครัวเดียวกัน"
เก็บตกภาพ บรรยากาศงานเลี้ยงฉลองปี่ใหม่ 2018 ณ. โรงแรมสยามออเรียนทัล, หาดใหญ่
(1)